Ana Sayfa Haber Umag Kitap Yazma Seminerleri

Umag Kitap Yazma Seminerleri

9 dk okunur
0
0
142

Umag Kitap Yazma Seminerleri… Yaratıcı yazarlık… Yaratıcı yazı… Yazarlık… Yaratıcı yazma çalışmaları… Yaratıcı yazma…  Kitap Magazin‘de bugün Umag Kitap Yazı Seminerleri.

 

Umag Kitap Yazma Seminerleri

Gürsel KORAT, Çiğdem ÜLKER, Ahmet ÖZER ve Tuğba ÇELİK’in eğitmen olarak görev aldığı seminerlerin başlangıç tarihi: 3 Mayıs 2021’dir. Derslerin gün ve saatleri pazartesi ve perşembe günleri 19.30 / 21.30 saatleri arasındadır. Seminerde toplam  38 saatlik bir program vardır ve program uzaktan eğitim yoluyla yürütülecektir. Umag kitap yazma seminerleri

 

EĞİTİM DETAYLARI

Yazılı Anlatımda Temel Kavramlar

Eğitmen: Çiğdem ÜLKER

Ders Süresi: 8 saat

Dil nedir? Dilin özellikleri, türeyişi. Dilde kurallar nasıl ortaya çıkar, nasıl belirlenir? Dil-söz ilişkisi. Dil-kural ilişkisi. Türkçe nasıl bir dildir? Türkçenin sözvarlığı: Türkçe yazı dili nasıl oluştu, sözvarlığı açısından hangi kaynaklardan beslendi? Türkçede sözcük elde etme yolları. Yazı dili-konuşma dili. Hangi sözcükler hangi sözlüklerde aranır? Noktalama ve yazım kuralları. Türkçe yazım kurallarında yapılan değişiklikler. Yazımımızın en çok tartışılan kuralları, sorunları, Türkçenin güncel sorunları. Yazımda farklı uygulamalar, anlaşmazlıklar. Sözdizimi: Sözcüklerin yan yana gelmesinde uyulan düzen. Cümleler nasıl sınıflandırılır? Cümle türleri: Devrik cümle, düz cümle, ad cümlesi, eylem cümlesi… Paragraf kavramı. Anlatım yanlışları: Yazı yazma deneyimi az olanlarda sık karşılaşılan anlatım yanlışları. Anlatım biçimleri, anlatım yolları, yazınsal türlere kuşbakışı… Yazınsal türlerin temel özellikleri, karşılaştırılması… Betimleme, öyküleme, açıklama, örnekleme, diyalog. Öykülemenin  temel ögeleri

Öykü/Roman

Eğitmen: Gürsel KORAT

Ders Süresi: 14 Saat

Bu derste temel olarak şu başlıklar üzerinde durulacaktır:

Öykü ve Roman nedir? Diğer kurmacalarla ortak yönleri var mıdır?

Diğer disiplinlerle öykü ve romanın bir bağlantısı var mıdır? Tarih, psikoloji, sanat tarihi, mimari ve dinin bu türle ilişkileri nasıl kurulmalıdır? Felsefe ve roman arasındaki ayrılıklar ve yakınlıklar nelerdir?

Anlatıcı nasıl biçimlenir? Öykü ve roman anlatıcısı kimdir?

Kurmacada zaman, mekan, karakter ve bakış açısı nasıl değerlendirilmelidir?

Seminerde katılımcılara ödev olarak verilen metinlerin değerlendirilmesi de yapılacaktır.

Felsefi Açıdan Yaratıcı Yazarlık

Eğitmen: Tuğba ÇELİK

Ders Süresi: 4 saat

Felsefe, düşünme alışkanlıklarını değiştirdiği için doğal olarak yazarları ve onların anlattıklarını da etkiler. Kimi yazarlar bir felsefe ile doğrudan ilişki kurar, kimileri kendi dönemlerindeki ya da kendilerinden önceki felsefecilerin esinledikleriyle unutulmaz yapıtlar ortaya koyarlar. Bu derste geçmişten bugüne felsefe kavramlarının ve tartışmalarının romana, öyküye ve tiyatroya sunduğu yaratıcı bakış açıları, örneklerle ele alınıyor.

Metinsellik Ölçütleri İle Yazınsal Metin Üretimi

Tuğba Çelik

Ders Süresi: 4 saat

Bir metnin yazımı ve değerlendirilmesi sürecine metindilbilimin sunduğu bazı olanaklar vardır. Bunlardan biri “De Beaugrande ve Dressler”in geliştirdiği “Metinsellik Ölçütleri”dir. Bu derste bağlaşıklık, tutarlık, amaçlılık, durumsallık, kabuledilebilirlik, bilgisellik ve metinlerarası ilişki başlıkları altında toplanan metinsellik ölçütleri tanıtılacak; katılımcıların yazdıkları kısa metin örnekleri bu ölçütlere göre ders içinde değerlendirilecektir.

Şiir

Eğitmen: Ahmet ÖZER

Ders Süresi: 8 Saat

Şiir Nedir? Şiirin Diğer Yazın Türleri Arasındaki Yeri/ Şiir-Manzume Ayrımı, Şiir İmge, Şiir Dili/ Dize, Sözcük Seçimi/İzlek Durumu/Duygu-Düşünce Bağlantısı/ Şiirde Konu-Anlam/ Şiir Karşılaştırmaları: Ortak Temalar, Dizelerin Özgünlüğü, Anlatım, Estetik Konum, Söylem/ Şiirde Esin Kaynağı-Yazılma-Yapılma Süreci/ Türk Ve Dünya Şiirinden Örnekler, Şair Cevat Çapan’ın Bir Şiirinin İncelenmesi.

Yazmaya yeni başlayanlar ya da bu yolda yürüyenler, “Yazma Semineri”nde yaşadığımız çağın sanattan uzaklaştırıcı etkilerinden uzaklaşıp edebiyata ve yazma sürecine yakından bakma şansına erişecek, yaratma cesaretine adım atacaklar. Katılımcılar, yazma serüvenini içerik/biçim, dil, felsefe, psikoloji boyutlarıyla ele alan kuramsal dersler ve yaratıcı yazma uygulamalarına yer veren uygulamalı dersler aracılığıyla yazılı anlatım becerilerini geliştirecek, edebiyatseverlerle sanatsal metinler üzerine tartışma olanağı bulacaklardır.

Duyup düşündüklerini etkili bir dille yazmanın yollarını öğrenmek isteyen herkese, seminerimiz açıktır.

 

 

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

21. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 25 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihlerinde

21. Uluslararası Ankara Öykü Günleri bu sene   25 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihlerinde “Ken…