Ana Sayfa Haber Cumhuriyet Dönemi Romanı 1923-1950

Cumhuriyet Dönemi Romanı 1923-1950

5 dk okunur
0
0
864

Cumhuriyet dönemi romanı 1923-1950… Cumhuriyet dönemi Türk roman yazarları… Eserleri… En önemli yazarlar ve eserleri… Bu dönemin özellikleri… Roman adları… Bütün bu bilgiler Kitap Magazin‘de..

Cumhuriyet Dönemi Romanı 1923-1950

Cumhuriyet dönemi romanı 1923-1950

Cumhuriyet döneminde, roman türü kurumsallaşmış, yazarlar Batı’daki standartlara uygun eserler kaleme almaya başlamış ve belli bir birikim ile yeni ve çok değerli eserler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet’in ilanı ile beraber her sahada olduğu gibi roman sanatında da önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. 1923-1950 seneleri arasındaki roman bazı açılardan gelişim göstermiştir, değişik konularda yazılmıştır ve okurların sayısında çok önemli artış söz konusu olmuştur.

Cumhuriyet döneminde roman türünün özellikleri

Bu dönemde yazılan romanların özelliklerini şöylece sıralayabiliriz:

  • 1923-1950 yıllarında yazarlar yapıtlarında günlük hayattan konuları işlemiş realist bir bakış açısı seçmiş ve sorunları gündeme getirmiştir.
  • Cumhuriyet’in ilan edildiği ilk senelerde sanatçıların büyük bir kısmı sosyal konulara yönelip kimi problemleri ele almaya çalışmıştır.
  • Cumhuriyet döneminde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Reşat Nuri Güntekin gibi isimler öne çıkmıştır.
  • Cumhuriyet’in ilk senelerinde Milli Mücadele’nin tema olarak sıkça işlendiği görülmektedir.
  • Cumhuriyet dönemi romancıları Anadolu’ya yönelmiş, halkın içinde bulunduğu duruma görünürlük kazandırmıştır. Bunun en önemli nedeni, Milli Mücadele’de Türk halkının gösterdiği yararlılıklardır.
  • Ezilen insanların içerisinde bulunduğu olumsu durumlar,  Sabahattin Ali, Orhan Kemal ile Sadri Ertem gibi toplumcu gerçekçi yazarlar tarafından ifade edilmiştir.
  • Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar ile Peyami Safa da bu dönemde insanların ruhsal sıkıntıları üstünde durmuştur.
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na ait Yaban ile Kemal Tahir’e ait Devlet Ana isimli yapıtlar tezli roman örnekleridir.
  • Cumhuriyet döneminde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Reşat Nuri Güntekin’in “Yaprak Dökümü”, Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz”, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” isimli yapıtları roman öne çıkmıştır.
  • Yanlış batılılaşma, aile içi sorunlar vb. konular ile biçimlenen önceki dönem yapıtlarından farklı olarak Cumhuriyet döneminde “inkılapların Anadolu’ya yayılması, köylünün sorunları, taşraya giden aydın kesimin burada yaşadıkları, sanayileşme sonucu köyden kente göç eden ailelerin yaşadığı zorluklar, büyük şehrin yoksul semtlerinde yaşayanlar, küçük insanın macerası yaşama savaşı” vb. yeni temalar işlenmiştir.

 

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

“İnovatif ve Üretken Çocuklar Yetiştirmek” için Rehber Kitap

“İnovatif ve Üretken Çocuklar Yetiştirmek” için rehber kitap… Çiğdem Sez…