Ana Sayfa Haber Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri başvurular başladı

Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri başvurular başladı

15 dk okunur
0
0
20

Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri başvurular başladı. Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği… Detaylar Kitap Magazin‘de…

Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri başvurular başladıKristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri düzenliyor. Ödüller için başvurular açıldı.

Katılım şartları:

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB) Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri, her yılın Eylül veya Ekim ayında, tarihi TPYB Yönetim Kurulu (YK) tarafından belirlenen Olağan TPYB Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği gün düzenlenecek törenle dört ayrı kategoride verilir:

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü Kristal Kelepçe Büyük Usta Ödülü Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı Onur Ödülü

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ ve ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne aday eserlerde, ilgili şartnamelerde belirlenmiş dönemde basılı kitap formatında yayımlanmış olma ön şartı aranır.

Aday yapıtlar ilgili yılın seçici kurulları (jüriler) tarafından Genel Objektif Kriterler (Ek-2) çerçevesinde incelenip değerlendirilir. Seçici kurulun ve sistemin çalışma ilkeleri ve takvimi şartnameyle (Ek-1) tanımlanmıştır.

Kristal Kelepçe Büyük Usta ve Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyatına Katkı ödüllerini kazananlar doğrudan TPYB YK tarafından seçilir. Bu ödüller dönemden ve yapıt ön şartlarından muaftır. ‘Kristal Kelepçe Büyük Usta’ ödülü polisiye edebiyatın usta yazarlarına, ‘Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı’ ödülü ise polisiye edebiyata emek vermiş yazar, editör, eleştirmen, çevirmen vb. meslek erbabına, onurlandırmak amacıyla verilir.

Gerek görüldüğü durumlarda Jüri, yeni yazarları teşvik amacıyla Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü verme yetkisine sahiptir.

TPYB YK işbu dört kategoriye ilaveten farklı kategorilerde ödül belirleme ve verme, ayrıca Büyük Usta ve/veya Polisiyeye Katkı kategorilerinde ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Aday Gösterme: Ek – 1’de belirtilen kıstaslara haiz eserler yazarları, yayımcıları veya bir başka POYABİR üyesi tarafından Kristal Kelepçe için aday gösterilebilirler.

EK – 1

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ve YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLLERİNE ADAY GÖSTERİLMEK İÇİN 2023-24 DÖNEMİ ŞARTNAMESİ

1- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü, polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların yeni yayın döneminde (01 Temmuz 2023–30 Haziran 2024) Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilecektir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2023–30 Haziran 2024) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış), roman türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş polisiye vasfı taşıyan romanniteliğinde (Ek – 3) olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir romanıyla değerlendirmeye katılabilir.

2- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü, polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilir.

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’nün katılım süresi, 2023 döneminde katılımın azlığı nedeniyle geçmişte de yapıldığı üzere 01 Temmuz 2022–30 Haziran 2024 tarihleri arasında yayımlanmış öykü kitaplarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2022–30 Haziran 2024) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış) (öykü kitaplarındaki öykülerin biri, birkaçı veya tümü basılı veya elektronik dergilerde ya da başka mecralarda daha önce yayımlanmış olabilir), öykü kitabı türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş polisiye vasfı taşıyan öykülerden oluşmuş kitap niteliğinde olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir öykü kitabıyla değerlendirmeye katılabilir.

Polisiye vasfına haiz öykü derlemeleri de ödüle aday gösterilebilir. Bu tip eserlerin ödüle layık bulunmaları durumunda ödül, eserin yayımcısı veya editörüne verilecektir.


Aday Eserlerin Gönderimi:

Kristal Kelepçe ödüllerine aday gösterilecek eserlerin

Roman kategorisi için 10’ar,

Öykü Kitabı kategorisi için 5’er nüshası

Kahramandere Mh. Mithat Ünal Cd., 29/38, Güzelbahçe, İzmir adresine Algan Sezgintüredi adına gönderilmeli ve gönderimin yapıldığı, alganator@gmail.com veya poyabir@gmail.com adreslerine e-posta yoluyla bildirilmelidir.

Başvuran adayların ayrıca varsa daha önce yayımlanmış eserlerini de içeren kısa özgeçmişleriyle kendilerinin ve ödüle aday kitaplarının birer adet yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını da banuakeloglu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başvurular (kitap gönderimi) en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. Gönderimlerde kargo sisteminden kaynaklanabilecek gecikmeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Aday eserler, TPYB Olağan Genel Kurulu sırasında belirlenmiş jüriler tarafından okunur ve değerlendirilir. Jüriler, TPYB YK tarafından belirlenecek 2023 Olağan Genel Kurulu tarihinden iki hafta önce toplanarak Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü ve Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne ne layık görülen eserleri belirlerler.

2024 Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü Jürisi: Ekin Açıkgöz, Banu Akeloğlu, Selin Bak, Dinçer Batırbek, Arzu Kayhan, Sibel Köklü, Nihal Orhan, Onur Okan, Algan Sezgintüredi.

2024 Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü Jürisi: Cenk Çalışır, Ayşen Gencer, Alper Kaya, Ulaş Özkan, Armağan Tunaboylu.

Kristal Kelepçe Ödülleri, TPYB Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yapılacak ödül töreninde açıklanır ve sahiplerine takdim edilir.

Jüri, gerek gördüğünde roman kategorisindeki adaylardan bir veya birden fazlasına Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü verme hakkını saklı tutar.

EK – 2

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI VE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kristal Kelepçe jürileri, ödül için başvuran eserleri okuduktan sonra üç ana başlık altında belirlenen sekiz ayrı kategoride değerlendirerek puanlar.

Söz konusu üç ana başlık, dil, yapısal kriterler ve öznel değerlendirmedir.

Değerlendirme kategorileri:

Roman için: Türkçenin doğru kullanımı, dil zenginliği; polisiye öğeler, kurgu tutarlılığı, metin derinliği, karakter derinliği; yazarın metindeki varlığı ve okuma zevkidir.

Öykü Kitapları için: Türkçenin doğru kullanımı, dil zenginliği; polisiye öğeler, kitaptaki öyküler arasında kurgu, metin ve karakter derinliklerinde bütünlük veya tutarlılık; yazarın metinlerdeki varlığı ve okuma zevkidir.

EK – 3

Polisiye Vasfı Taşıyan Roman

Metin net uzunluğu (Uluslararası Standart) asgarî 25.000 sözcük (yaklaşık 130 kitap sayfası) olan, mantıklı ve tutarlı bir suç kurgusu (olay örgüsü) içeren, içeriksel sorunları (hataları) bulunmayan ve bölümleri mantıklı, somut, anlaşılır dilde ifade edilmiş olan, anlatımı tatmin edici bir sonuca bağlanan edebiyat eseri ‘Polisiye Vasfı Olan Roman’ olarak tanımlanmıştır.

Aday eserler suç unsuru içermeli, suçla ilgili bir konuya sahip olmalı ve çözülecek bir gizem içermelidir. Suç unsuru yüzeysel olmamalı, ön plan suç üzerine olmalıdır. Kurgu dışı eserler ve yukarıda belirtilen kıstaslar uyarınca polisiye vasfı taşımayan korku/gerilim/fantazya/bilimkurgu türleri değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.

 

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

Rota Yeniden Oluşturuluyor’la Rotalar Yeniden Bulunuyor

Rota Yeniden Oluşturuluyor ile rotalar yeniden bulunuyor… Dilek Cesur… Yediver…