Ana Sayfa Haber Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

39 dk okunur
0
0
288
Cumhuriyetimizin 100. yıl marşı şiir ve beste yarışması… İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kazanımlarına, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıya; çağdaşlaşmayı ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde uygar bir toplum haline gelişe dikkat çekmek amacıyla 100. yıl şiir ve beste yarışması düzenliyor. Detaylar Kitap Magazin‘de…

Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

 Şiir yarışmasının son başvuru tarihi, 01 Ekim 2021. Adaylar saat 17.00’ye kadar eserlerini göndermek durumunda. Şiir yarışmasının sonuçları 19 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Ödüllü şiir ile yarışmanın ikinci etabı başlayacak. İkinci etabın başlama tarihi de 29 Ekim 2021.
Beste yarışması son başvuru tarihi, 01 Eylül 2022. Adaylar saat 17.00’ye kadar eserlerini göndermek durumunda. Finale kalan on eser 03 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Final konseri ve kazananlar ise 29 Ekim 2022 tarihinde duyurulacak.
Yarışmanın şartnamesi

YARIŞMANIN ADI: 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

1- KONUSU:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılına ithafen ulusal düzeyde gerçekleştirilecek “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması”.

2- AMACI:

Cumhuriyet’in kazanımlarına, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıya; çağdaşlaşmayı ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde uygar bir toplum haline gelişe dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

3- KAPSAM:

Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

4- YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKİLİ:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nden yararlanılarak düzenlenen bu yarışma iki kategoride gerçekleşecek bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışma; şiir ve beste olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir:

 1. Şiir kategorisinde ödüle değer görülen 5 adet eser, ikinci kategoriye katılacak bestecilerce bestelenmeye değer görülebilir.
 2. Beste kategorisinde yarışacak eserlerin sözleri, ödüle layık görülen 5 şiirden biri olabileceği gibi şartnamenin 6. ve 7. maddesindeki şartları sağlamak koşuluyla bestecinin kendi seçeceği başka bir şiir de olabilecektir.
  .

5- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir Tel: 0232 293 38 04
Faks: 0232 293 38 33
İnternet Adresi: www.kultursanat.izmir.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: iletisim@aassm.org.tr

6- ŞİİR YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI: 6.1. Yarışma tüm şairlere açıktır.
6.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.

1

6.3. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 10.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

6.4. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

6.5. Şiirlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

6.6. Şiir yarışmasında, bestelenmeye hak kazanan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

6.7. Ödül kazanan şiirlerin herhangi mecrada paylaşılması sırasında şiir isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

6.8. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

 • ●  Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

  6.9. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi şiirleri yarışmaya katılmamış sayılır.

  7- ŞİİRLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

  7.1. Şiirler Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yazılmış olmalı, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasi içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı ve sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

  7.2. Şiirler Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.
  7.3. Yarışmaya katılacak şiirlerin hece ölçüsü kısıtlaması olmamakla birlikte yedi (7) heceli mısralar şeklinde

  düzenlenerek yazılması tavsiye edilir.

  7.4. Şiirler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.

  7.5. Başvuru belgeleri, en geç 1 Ekim 2021 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

  8- BESTE YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
  8.1. Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır. 8.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.
  8.3. Yarışma tüm bestecilere açıktır.

2

8.4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 11.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

8.5. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

8.6. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

8.7. Beste yarışmasında finale kalan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

8.8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

8.9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

 • ●  Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • ●  Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

  8.10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır. 9- BESTELERDE ARANACAK ŞARTLAR:

  9.1. Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş; söz ve müzik arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.

  9.2. Eserlerin sözleri (bestelenmiş şiir), “Şiirlerde Aranacak Şartlar (madde 7.)” başlığı altında belirtilenleri sağlamalıdır.

  9.3. Eserlerin süresi en az 1, en fazla 4 dakika olmalıdır.

  9.4. Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen, bütünüyle bir dokuzlu aralığı aşmayacak ses alanı içinde kalarak, diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olmaları tavsiye edilir.

  9.5. Yabancı dillerde bestelenmiş müzik eserlerine söz yazılarak hazırlanan ve popüler müzikle bağdaşan eserlere benzer kopya, uyarlama türü eserler, yarışma amaçlarına aykırı sayılır.

  9.6. Besteciler, bu şartname hükümlerine göre şairlerini (söz yazarları), aranjörlerini ve emeği geçebilecek diğer sanatçıları belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

  9.7. Başvuru belgeleri, en geç 1 Eylül 2022 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

3

10- ŞİİR TESLİMİ:
10.1. Şairler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:

10.3. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

● “Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
● “Şiirlerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

10.5. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 10.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

10.6. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

11- BESTE TESLİMİ:

● 2nüshaolarakmarşınsözleri(üzerindesadecerumuzyazılı)

10.2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

● Şairinbiyografisi,adresleri,telefonnumaralarıvevarsae-postaadresi ● Şartnameekindebulunanmuvafakatname,Ek1gönderilecektir.

page4image180935168

10.4. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

11.1. Besteciler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:

● Marşın piyano eşlikli olarak bir solist tarafından söylenmiş mp3 formatında kaydı bulunan 2 adet CD

● Piyanoeşlikliolarakyazılmışpartitür(üzerindesadecerumuzyazılı) ● 2nüshaolarakmarşınsözleri(üzerindesadecerumuzyazılı)

11.2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

● Bestecininbiyografisini,adreslerini,telefonnumaralarınıvevarsae-postaadresini,
● Şair/sözyazarınınbiyografisini,adreslerini,telefonnumaralarınıvevarsae-postaadresini, ● Aranjörbiyografisi

11.3. Kapalı marş kimliği (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

● Marşkünyesi(Marşadı–besteci–şair/sözyazarı–aranjöradları)

11.4. Kapalı zarf (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

● Şartname ekinde bulunan muvafakatname, Ek 2
● Şair/sözyazarıilearanjörünimzalıizinbelgelerinigöndereceklerdir.

4

11.5. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

● “Beste Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
● “Bestelerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

11.7. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 11.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

11.8. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

SEÇİCİ KURUL [DANIŞMAN, ASİL ve YEDEK] VE RAPORTÖRLER Seçici Kurul Danışman Üyeleri

● Prof. Dr. Suat Çağlayan, Kültür Eski Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanı
● Ulvi Puğ, İzmir Milli Kütüphane Derneği Başkanı, İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı

Seçici Kurul Asil Üyeleri

● Sunay Akın, şair, yazar, oyuncu
● Prof. Dr. Gürer Aykal, orkestra şefi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ● Doç. Dr. Ahter Destan, koro ve orkestra şefi, Ankapella korosu kurucusu
● Turgay Erdener, besteci, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı

 • ●  Prof. Dr, Rengim Gökmen, orkestra şefi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
 • ●  Zülfü Livaneli, yazar, müzisyen
 • ●  Prof. Dr. Mehmet Can Özer, besteci, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm

  Başkanı

 • ●  Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • ●  Prof. Dr. Ahmet Yürür, besteci, etnomüzikolog, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

  Seçici Kurul Yedek Üyeleri

  ● Emel Sevil Özer, keman sanatçısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü ● Bayer Tunalı, bando şefi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
  ● Çağlar Yıldırım, besteci, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Proje Koordinatörü

  Raportörler

 • ●  Emine Özfatura (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Personeli)
 • ●  Esin Özyurt (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Personeli)

  (Tüm isimler kendi gruplamaları dâhilinde soyadı alfabetik sıralamasına göre yazılmıştır.)

page5image181346848

11.6. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

5

12- ŞİİR YARIŞMASI FİNAL:
12.1. Eserler seçici kurul tarafından, bu şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi

içinde üslup tutarlılığı, yaratıcılık, teknik düzey ve edebi açıdan değerlendirilir. 12.2. Seçici kurul üyeleri bestelenmeye değer gördüğü 5 eseri belirler.

12.3. Bestelenmeye değer görülen şiirler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmî web sitesi sayfalarından ilan edilir.

12.4. Seçici kurul, değerlendirmeye uygun eser olmadığına karar verirse, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na sunabilir.

13- BESTE YARIŞMASI ÖN SEÇİMİ:
13.1. Eserler seçici kurul tarafından, bu şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi

içinde üslup tutarlılığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir. 13.2. Seçici kurul üyeleri, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer gördüğü 10 eseri belirler.

13.3. Finale kalmaya değer görülen eserlerin bestecileri ve şairleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilir.

13.4. Seçici kurul, değerlendirmeye uygun eser olmadığına karar verirse, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na sunabilir.

14- FİNAL:

14.1. Finale kalan eserler, “Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99. Yılı” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir. Yarışma Konseri’ndeki şef ve koristler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir.

14.2. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, seçici kurulun, koristlerin ve dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır. İdare gerek görürse dinleyici oylaması yerine halk oylaması yapılmasını isteyebilir. Bu durumda şartnamenin 14.5, 14.6 ve 14.7’nci maddelerinde yer alan dinleyici oylamasına dair hususlar, halk oylaması yapılmasına elverişli olacak şekilde yarışma finali öncesinde tasarlanıp kamuoyuna duyurulacaktır.

14.3. Seçici kurul ve koristler için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün eserleri içeren bu formlar, ödül için değer görülen eseri açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.

14.4. İki grup için hazırlanmış olan bu özel formlar, seçici kurul üyelerine konser öncesi, koristlere ise genel prova öncesi sahneye çıkarken raportörler tarafından verilecektir.

14.5. Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi oy kullanmak isteyen her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her eser için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri eser için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir.

14.6. Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu tarafından kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır.

14.7. Yarışma Konseri sonrası, gruplardan (seçici kurul, koristler ve dinleyiciler) gelen oylar raportörler tarafından tasnif edilecektir.

6

 • ●  Koristoyları:Raportörformlarıtoplayacakveçiftimzalıbirtutanakhazırlayacaktır.
 • ●  Dinleyici oyları: Elektronik Oylamayı yapan Şirket Sorumlusu bilgisayarda oluşan oyları toplayacak;

  yine çift imzalı bir tutanakla raportöre verecektir.

 • ●  Seçici kurul oyları: Konser sonrası yapılacak olan toplantı sonucu üyelerin oyları raportörler tarafından

  toplanacak, diğer grupların oylarıyla birleştirilerek, her üç grubun oluşturduğu puan ile sıralama

  belirlenecektir.

 • ●  Yarışma Konseri sonrası seçici kurul toplanır. Raportörler; çift imza ile korist, dinleyici ve seçici kurulun

  oylarını, kurul önünde Ortak Değerlendirme Formu’na işler. Her esere verilen derecelendirme puanlarından en yükseği ve en düşüğü iptal edilir. Eğer iki kurul üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen puanlar eşitse ve en yüksek ya da en düşük puanı bunlar oluşturuyorsa, bunlardan yalnızca birinin iptaline karar verilir.

  14.8. Birden çok esere eşit sayıda puan çıkarsa, birincilik ödülünü alacak eseri belirleme hakkı seçici kurula aittir. Ödül, iki eser arasında bölüştürülemez.

  14.9. Birincilik ödülü bir tutanakla saptanır, seçici kurul ve raportörler tarafından imzalanır, aynı gece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanır. Bu karar kesindir, değiştirilemez.

15- YARIŞMA TAKVİMİ:

● Şiir ve Beste Yarışmasının ilanı
● Şiir Yarışması teslim için son gün
● Şiir Yarışması sonuçlarının açıklanması
● Ödüllü şiirler ile yarışmanın 2. etabının yeniden ilanı ● Beste Yarışması teslimi için son gün
● Finale kalan 10 eserin ilanı
● Final konseri, kazananın ilan edilmesi ve ödül töreni

16- ÖDÜLLER:

ŞİİR YARIŞMASI

23 Nisan 2021
01 Ekim 2021 Saat 17:00′ ye kadar 29 Ekim 2021
29 Ekim 2021

01 Eylül 2022 Saat 17:00’ye kadar 03 Ekim 2022
29 Ekim 2022

Şiirleri bestelenmeye değer görülen 5 finalist şairin her biri için on bin (10.000) TL mansiyon ödülü verilecektir.

BESTE YARIŞMASI

Yarışmada, 1 Başarı Ödülü (birincilik) ve 9 Mansiyon Ödülü olmak üzere 10 adet ödül dağıtılacaktır.

Birinci seçilen eserin ödülü, bestecisi ve şairi için ayrı ayrı yüz bin (100.000) TL olmak üzere toplamda iki yüz bin (200.000) TL olacaktır. Şiir yarışması finaline kalan beş şiirden birinin şairi, beste yarışmasında birinci olursa alacağı ödül doksan bin (90.000) TL olacaktır

Her bir mansiyon ödülü ise eser sahibi besteci ve şair arasında eşit olarak paylaştırılacak şekilde toplam on bin (10.000) TL olarak belirlenmiştir.

Şiir yarışması finaline kalarak önceden mansiyon ödülü almış şairler, beste yarışması finaline de kalmaları durumunda ayrıca mansiyon ödülü alamazlar.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

7

17- YARIŞMA SONUCUNUN İLAN ŞEKLİ:

17.1. Seçici kurul, şiir yarışmasının sonuçlarını içeren rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bestelenmeye değer görülen 5 şiir, beste yarışmasına katılmayı tercih eden bestecilerin erişimi için İzmir Büyükşehir Belediyesi resmî web sitesinden ilan edilecektir.

17.2. Seçici kurul, beste yarışması ön eleme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra finale kalan eserleri geçici veya kalıcı olarak yayınlama ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

18- FİNAL KONSERİ VE ÖDÜL TÖRENİ:

29 Ekim 2022 tarihinde final konseri ve ödül töreni düzenlenecektir, finale kalan eserler halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecektir.

19- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce seçici kurulun hakemliği aranır; sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

21. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 25 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihlerinde

21. Uluslararası Ankara Öykü Günleri bu sene   25 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihlerinde “Ken…