Ana Sayfa Haber Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, Senaryo Yarışması

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, Senaryo Yarışması

7 dk okunur
0
0
30

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, Senaryo Yarışması yapıyor. Detaylar Kitap Magazin‘de…

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı, Senaryo Yarışması yapıyor

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı

Yarışma, kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” ana başlığında;

 • “Benim Cumhuriyetim”
  • “Bence 100. Yıl”
  • “Genç Cumhuriyetimiz”
  • “Gençlerin Cumhuriyeti” temalarını işleyen kısa film senaryoları değerlendirilecektir.

KAPSAM

İLEV Cumhuriyetimizin 100. Yılı senaryo yarışması, Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine açıktır.

KATILIM KOŞULLARI

 • Başvuru sahibinin yanı sıra varsa diğer senaristler de kapsam başlığı altında belirtildiği biçimiyle, Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmalıdır.
 • Yarışmaya animasyon gibi farklı yapım teknikleri gerektiren senaryolar da katılabilir.
 • Senaryolar Türkçe yazılmalıdır.
 • Senaryo yazım tekniği serbesttir, -Fransız ya da Amerikan- her iki yazım formatında da olabilir.
 • Senaryonun hiçbir yerinde katılımcı ya da katılımcıların kimliğini, okulunu
 • vb. belli eden herhangi bir ibare ya da sembol yer almamalıdır.
 • Senaryoda sayfa numaraları mutlaka yer almalıdır.
 • Senaryo 10 sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Her yarışmacı ya da ekip sadece bir eser ile yarışmaya katılabilir. Ortak yazılan senaryolarda ismi yer alan her öğrenci diğer bir senaryoda yer alamaz ve kendi adına senaryo başvurusunda bulunamaz.
 • Senaryo Times New Roman fontu ve 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığında, kenar boşlukları alt/üst/sağ/sol 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • İnternet üzerinden duyurusu yapılan web sitesine PDF formatında yüklenmelidir.
 • Web sitesinde yer alan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Başvuruda yüklenmesi gereken bilgi ve belgeler şunlardır:  
  • Başvuranın adı ve soyadı
  • Başvuranın öğrenci belgesi
  • Başvuranın fotoğrafı
  • Başvuranın e-posta adresi
  • Başvuranın GSM numarası
  • Başvuranın adresi
  • Başvuranın özgeçmişi
  • Senaryonun adı
  • Senaryo
 • Birden fazla senarist söz konusu ise her biri için aynı bilgiler web sitesine yüklenmelidir.

BAŞVURU ve SON TARİH

 • Senaryo birden fazla kişi tarafından yazılmış olsa bile iletişim web sitesine yüklenen ilk isim ile kurulacaktır.
 • Yarışma için gönderilen senaryolar en geç 30 Eylül 2023 günü saat 23.59’a kadar yarışma web sitesine belirtilen biçimde yüklenmiş olmalıdır.

TELİF HAKLARI İLE İLGİLİ KONULAR

 • Senaryo yarışmasına gönderilen senaryolar özgün olmalıdır.
 • Başka eserlerden esinlenme ve/veya uyarlama yapılması halinde o eser açıkça belirtilmelidir.
 • Bu koşullara uyulmadığı takdirde başvurular reddedilir. Durumun daha sonra anlaşılması halinde, kazanılan ödül geri talep edilir.
 • Yarışmaya gönderilen senaryoların telif hakları ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluluk başvuru sahibine aittir. Bu kapsamda yarışmaya katılan her katılımcı, senaryonun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen manevi hakları ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME

 • Sisteme yüklenen senaryolar ön seçici kurul tarafından değerlendirilecek, ön seçici kurul tarafından belirlenen senaryolar jüri değerlendirmesine sunulacaktır.
 • Jüri üyeleri senaryo teslim süresi bitiminde açıklanacaktır.

ÖDÜLLER  

 • Birinci seçilen senaryo için 7.000 TL
 • İkinci seçilen senaryo için 5.000 TL
 • Üçüncü seçilen senaryo için 3.000 TL ödül verilecektir.

YAPIM DESTEĞİ ÖDÜLÜ

Birinci seçilen senaryonun filme dönüştürülmesi durumunda ayrıca 30.000 TL yapım desteği verilecektir.

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

11. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 2024 Sonuç Bildirisi Yayımlandı

11. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 2024 Sonuç Bildirisi yayımlandı… 5-6 Haziran 2024&#…