Ana Sayfa Haber 8. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne Başvurular Açıldı

8. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne Başvurular Açıldı

12 dk okunur
0
0
14

8. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne başvurular açıldı… Kartal Belediyesi’nin düzenlediği yarışmaya son başvuru tarihi 15 Kasım 2023. Detaylar Kitap Magazin‘de…

8. Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne başvurular açıldı

8. Vedat Günyol Deneme Ödülü

Eleştiri ve deneme alanlarında kendine özgü bir yeri olan Vedat Günyol, eleştiriyi bir deneme havasında, denemeyi de genel bir eleştiri doğrultusunda işlemiştir. Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere, toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak, Deneme alanındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLÜ verilir.

1. ADAYLIK

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise 1,5 satır aralıklı 12 punto Arial ya da Times New Roman fontlarıyla en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.

Yürütme Kurulu, ödül verileceğini duyurur ve başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

2. ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

a) Vedat Günyol Ödülü Yazmanlığı’na gönderilmesi gereken, ödüle başvuru dosyası şunları içermelidir: (herbirinden 10 adet)

• eğer basılmış ise adayın kitabı;

• eğer kitap basılmamış ise en az 30 sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş çalışma;

• adayın özgeçmişi; adayın adresini, telefon numaralarını, varsa e-posta adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi.

Gönderilen kitap ve dosyalar, değerlendirme sonrasında iade edilmeyecektir.

b) Kendileri aday olmaksızın ödüle aday gösterilenlerden, Seçici Kurul’un değerlendirmesinden önce adaylıkları için bizzat kendilerinden veya yasal vekillerinden onay alınır.

c) Son 2 yıl içinde yayımlanan kitaplar ödüle aday olabilir, daha önceki tarihlerde yayımlanan kitaplar ödüle aday olamaz. Daha önce ödüle aday olan yazarlar yeni eserleriyle yeniden aday olabilir. Ödüle aday gösterilen eserler bir daha aday olamaz.

d) Ortak çalışmalar, ortak kitaplar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır.

e) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş ya da gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.

f) Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar, daha sonraki yıllarda ödül için yeniden aday olmak için başvurabilir.

g) 2023 yılı için adaylık başvuru süresi, 31 Temmuz’da başlar ve 15 Kasım’da sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

3. YÜRÜTME KURULU

Yürütme Kurulu:

Aydın Ergil, Aykut Sezgin, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, İsmail Biçer, Muharrem Semir, Mustafa Köz, Nesim Ovadya İzrail, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Umut Veli Develi.

Yürütme Kurulu’nun görevleri:

– Ödülün sürekliliğini sağlamak,

– Ödül çalışmalarını yürütmek için gerekli yazmanlık/sekretarya görevini yapmak,

– Aday dosyalarının şekil bakımından ön incelemesini yapmak, yönetmelik kurallarına uymayanları geri çevirmek,

– Ödüle destek olan kuruluşlardan herhangi birinin çekilmesi durumunda, yeni destekçi kuruluş bulmak,

– Seçici Kurul üyelerinden herhangi birinin ayrılması durumunda, kurul ile işbirliği içinde yeni üye belirlemek.

4. SEÇİCİ KURUL

Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü belirleyen Seçici Kurul üyeleri:

Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Esila Ayık, Halil İbrahim Özcan, Haydar Ergülen, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden.

5. BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Vedat Günyol Deneme Ödülü yazmanlığı, başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler. Koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.

Biçem açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtlar, Seçici Kurul’a sunulur.

6. SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI

Seçici Kurul kendi belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendisine sunulan yapıtlarla ilgili karara varmak üzere tümüyle bağımsız olarak çalışma düzenini saptar.

Vedat Günyol Deneme Ödülü, düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

Seçici Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda yazmanlık, alt kurullar gibi yapıların oluşumu için gerekli kişilerle ilişkiye geçer.

Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Seçici Kurul başkanının tek ve eşit oy hakkı vardır.

Seçici Kurul, karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.

Seçici Kurul tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere yazmanlığa gönderir.

Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Seçici Kurul kararlarını Şubat 2024 sonuna kadar, ödülün gerekçesi ile birlikte hazırlayacağı bir tutanakla Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı’na bildirir. Sonuçları kamuoyuna Yürütme Kurulu açıklar.

Seçici Kurul, ödüle değer aday görmemesi durumunda ödül verilmemesine karar verebilir.

Seçici Kurul gereksinim duyarsa, Vedat Günyol Deneme Ödülü dışında, Yürütme Kurulu’nun da onayıyla, ikinci bir “özel ödül” veya “onur ödülü” verebilir. Bu yıl ödüllerden biri Genç Deneme Yazarları arasından seçilecek birine verilecektir.

7. ÖDÜL TUTARI

2023 yılı için belirlenen birincilik ödülü tutarı 20.000 lira, Seçici Kurul Özel Ödülü ve Genç Deneme Yazarı Ödülü 10.000 liradır.

Vedat Günyol Deneme Ödülünün tutarı, Yürütme Kurulu tarafından her yıl yeniden saptanır.

Ödülü kazanana, parasal ödül dışında, “Ödül Belgesi” ile Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü simgeleyen “plaket” verilir.

8. ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Seçici Kurulun belirleyeceği ödüller Haziran 2024’de 4. Kartal Kitap Fuarı’nda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

9. BAŞVURU ADRESİ

Ebru Şahin

Kartal Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kartal / İstanbul

0216 280 58 06

ebrusahin@kartal.bel.tr

Daha İlgili Makaleler Yükle
Daha Yükle Haber Servisi
Daha Fazla Yükle Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Okumanda fayda var!

İstanbul Üniversitesi’nden Gazze İçin Konser

İstanbul Üniversitesi’nden Gazze için konser… Üniversitenin Devlet Konservatuv…